Oorzaak en diagnose anafylactische reactie

0

Posted by admin | Posted in Allergische reactie | Posted on 15-06-2011

Tags:, , , , , , , , , ,

Waardoor wordt anafylaxis veroorzaakt?

Anafylaxie kan optreden na inname van het allergeen, maar ook na inademing ervan, na huidcontact of een injectie met de betreffende stof. 

De meest voorkomende oorzaken van anafylaxie in Nederland zijn1:

1.    Insectengif:

 2.    Voedselbestanddelen:

 • Pinda’s
 • Noten
 • Ei
 • Soja
 • Vis
 • Schaal- &schelpdieren
 • Melk en melkproducten
 • Tarwe

 3.    Natuurrubber (latex):

 • Handschoenen
 • Condooms
 • Ballonnen
 • Spenen

4.    Medicijnen

 • Geneesmiddelen (o.a.nsaid’s, aspirine, penicilline, röntgencontrastmiddelen)
 • Anesthetica (o.a. lidocaine)
 • Vaccins

Ook kan anafylaxie optreden na inspanning (inspanning geïnduceerdeanafylaxis). In sommige gevallen is de oorzaak niet goed te achterhalen en wordt de diagnose “idiopathischeanafylaxis” gesteld.

 

Hoe stel je de diagnose anafylaxis?

Door een werkgroep van de American Academy of Allergy, AsthmaandImmunology zijn de criteria vastgesteld die de herkenning van anafylaxie vereenvoudigen4. In deze criteria staat centraal dat er sprake is van anafylaxis bij verschijnselen van de luchtwegen, te weten dyspneu, piepen ofstridor en/of van de bloedsomloop, te weten shock, collaps of hypotensie.

Een uitzondering hierop is de patiënt met een bekende allergie die gegeneraliseerde huiduitslag of hevige maag-darmklachten krijgt, nadat hij of zij in contact is geweest met een waarschijnlijk allergeen. Deze uitzondering is gemaakt omdat een anafylaxie kan beginnen met dergelijk klachten en er pas in latere instantie levensbedreigende respiratoire of circulatoire verschijnselen optreden4.

Kortom: bij een patiënt die respiratoire of circulatoire verschijnselen doormaakt naast huidverschijnselen of na blootstelling aan een relevant allergeen dient de diagnose anafylaxis gesteld te worden en moet een behandeling direct ingezet  worden.

Auteur: B.J. Bielderman, Country Manager Allergy Therapeutics Netherlands

Insectensteek en Insectenbeet

0

Posted by admin | Posted in Insectensteek en insectenbeet | Posted on 11-05-2011

Tags:, , , , , , , , , , , , , ,

Stekende insecten zijn voornamelijk de bij, wesp en hommel

Stekende insecten gebruiken hun angel vrijwel altijd als verdedigingswapen. Bijen en hommels gebruiken de angel alleen om af te schrikken. Wespen gebruiken hun angel ook als aanvalswapen, waarmee ze andere insecten doden of verlammen.

In Nederland komen drie verschillende angeldragers voor: bijen, wespen en hommels. Wilde bijen, wespen en hommels leven in kolonies van een paar honderd exemplaren tot een paar duizend exemplaren. Honingbijen kunnen in kolonies van wel 30.000 tot 50.000 exemplaren leven met uitschieters naar 80.000.

Insecten steken met hun angel. De angel van de bij heeft weerhaakjes, waardoor hij na een steek in het menselijke lichaam achterblijft. De bij zal vervolgens sterven. De angel van wespen is veel gladder en blijft meestal niet achter in het lichaam. Wespen kunnen dan ook vaker dan één keer steken. De angel zit op het achterlijf van het insect en is verbonden met een gifzakje. Bij een steek trekt dit gifzakje samen en het gif wordt via de angel in het menselijk lichaam geperst.

De allergische reactie op een insectensteek wordt veroorzaakt door dit angelgif. Het angelgif veroorzaakt zwelling, jeuk en pijn, maar kan ook grotere allergische reacties veroorzaken.

Bijtende insecten zijn voornamelijk de  mug (muskiet), daas, vlo en mier

Er zijn verschillende soorten bijtende insecten, bijvoorbeeld de muskiet en de daas. Deze insecten hebben geen angel. Alleen de vrouwtjes bijten. Ze zijn dan op zoek naar bloed, wat nodig is om eitjes te kunnen aanmaken.

Om het opzuigen van bloed te vergemakkelijken, spuiten ze speeksel in de huid. Dat remt de bloedstolling. Dit speeksel veroorzaakt de reactie in de huid: jeuk, zwelling en roodheid. Vrijwel iedereen heeft daar in meerdere of mindere mate last van. Vooral de zwelling kan bij sommige mensen behoorlijk groot worden, zeker bij kinderen en aan het begin van de zomer.

Als een vlo bijt, ontstaat er een rond rood en jeukend vlekje met in het midden een klein bobbeltje. De bijtopening is vaak nog zichtbaar. Vlooien komen tegenwoordig nog maar nauwelijks voor in Nederland.

EHBO insectensteek

0

Posted by admin | Posted in EHBO en Tips | Posted on 11-05-2011

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

EHBO bij insectensteken en insectenbeten

Stel ten eerste het slachtoffer op zijn gemak

Indien de persoon in de lichaamshuid is gestoken:

 • Wanneer de angel nog in de huid steekt van bijvoorbeeld een wespensteek of bijensteek, gebruik dan je vingernagel of de botte kant van een mes om de angel weg te schrapen. Doe dit steeds door van onder de insteekplaats naar boven te drukken en te glijden. Gebruik geen pincet, want hiermee zou je het achtergebleven gifzakje kunnen samendrukken. Op die manier kan het resterende gif in de bloedsomloop terecht komen.
 • Indien u een Bite Away heeft plaats deze dan gedurende 3-6 seconden op de aangedane plek. Door het verwarmen van de plek met 50 graden celcius worden de enzymen in het gif afgebroken en verliest het gif zijn werking.
 • Koel de plaats van de insectensteek met een natte doek of ijs om zwelling, jeuk en pijn te beperken. Je kan hiervoor ook een koelzakje gebruiken.
 • breng eventueel een jeukwerende lotion of zalf aan ter verlichting van de jeuk.
 • Verwijs het slachtoffer door naar een arts of ziekenhuis als:
  je de achtergebleven angel niet zelf kan verwijderen.
  het slachtoffer zich na de steek steeds slechter begint te voelen.
  er lokaal een hevige reactie optreedt (bv.een abnormale zwelling of zeer hevige jeuk) die na een paar uur niet spontaan verdwijnt, of die pas na een paar uur optreedt.

 Indien de persoon gestoken is in mond- of keelholte:

 • Laat het slachtoffer op ijs zuigen of de mond koelen met koud water als hij gestoken werd in de mond- of keelholte. Zo verminder je de kans op zwelling.
 • Breng het slachtoffer in een halfzittende houding als hij allergisch reageert en onwel wordt. Dit vergemakkelijkt het ademen.
 • Alarmeer de hulpdiensten

Indien de persoon allergisch is voor insectensteken of beten:

 • Breng het slachtoffer in een halfzittende houding als hij allergisch reageert en onwel wordt. Dit vergemakkelijkt het ademen.
 • Alarmeer de hulpdiensten
 • Vraag of de persoon medicatie bij zich heeft tegen de allergische reactie

Tips voor wie gevoelig is voor insecten

 • Gebruik insectenwerende middelen, zeker als je al eens allergisch reageerde.
 • Zorg ervoor dat je geen insecten aantrekt met bijv. zoete dranken of een lichtbron.
 • Vermijd picknicks en barbecues. Zoetigheid, bier, charcuterie enz. trekken wespen aan.
 • Giet frisdrank altijd in een glas zodat je kan zien dat er een insect in zit en laat nooit blikjes met frisdrank openstaan. Als er een wesp inzit, kan ze in de mond of de keel steken.
 • Vermijd de omgeving van vuilnisbakken en afgevallen fruit waarop wespen verzot zijn.
 • Indien u een Bite Away heeft, neem deze dan altijd mee in uw bagage of handtas.
 • Vermijd fysiek werk waarbij u bezweet raakt. Zweet trekt bijen en wespen aan.
 • Indien u hagen moet scheren, in kreupelhout of aan dakgoten of op een oude zolder moet werken, controleer dan eerst of er geen wespennest in de buurt is.
 • Vermijd de omgeving van bijenkorven en bloemperken in bloei.
 • Draag geen felgekleurde of zwarte kleren of kleren met grote bloemetjesmotieven. Wit, groen en lichtbruin zijn het minst aantrekkelijk voor insecten.
 • Loop nooit blootsvoets door een grasveld. Bijen zijn verzot op de bloempjes van klaver en madeliefjes, en wespen kunnen een nest in de grond hebben.
 • Vermijd geurende deodorant, aftershave en zonnecrème. Zij trekken bijen en wespen aan.
 • Vermijd bruuske bewegingen wanneer er een wesp of bij in de buurt is. Sla zeker nooit een insect dood dat op uw lichaam is gaan zetten, maar schiet het eventueel met een vinger weg.
 • Dood geen bij of wesp in de buurt van het nest. Dit zal soortgenoten aantrekken. Probeer ook nooit zelf een wespennest uit te roeien, maar doe beroep op de brandweer.  

Daas en dazenbeet

0

Posted by admin | Posted in Insecten | Posted on 11-05-2011

Tags:, , , , , , , ,

DaasDaas en insectensteken en -beten

Dazen (Tabanidae) zijn een familie van bloedzuigende insecten die behoren tot de orde tweevleugeligen (Diptera). Dazen worden ook wel brems, steekvlieg of paardenvlieg, of in het zuiden blinde daas, en in België dabs genoemd. De familie is wereldwijd verspreid; er zijn vermoedelijk ongeveer 8000 soorten. In Nederland leven zo’n 38 soorten. Daarvan vormen zo’n 12 soorten de laatste jaren een ware plaag. De bekendste en meest algemene soort is de regendaas.

Dazen worden vaak verward met horzels, dit is echter een totaal andere groep van vliegen. Horzels kunnen in tegenstelling tot dazen niet bijten. Daarnaast parasiteren de larven van horzels in levende dieren terwijl de larven van dazen zich ontwikkelen rond wateroppervlaktes.

Dazen hebben grote ogen, bij veel soorten met een fraai kleurenpatroon, dat na de dood echter snel vervaagt. Het zijn over het algemeen forse, stevig gebouwde vliegen.

Ze zijn verder herkenbaar aan de antennes met drie segmenten. De kop is van achteren recht afgeknot en steekt aan de zijkant wat naast de thorax. De R4 en R3-venen op hun vleugels lopen uit elkaar en omvatten de vleugeltop. De monddelen bestaan uit een krachtige steeksnuit met labrum, hypopharynx, gepaarde mandibels en maxillen. De steekborstels worden van achteren door het labium omsloten, deze zijn relatief dik wat de steek zo pijnlijk maakt. Ze ontwikkelen zich langzaam (ongeveer 1 generatie per jaar) maar de volwassen vliegen komen vaak tegelijk uit zodat plagen kunnen optreden.

Beet van een daas

Dazen strijken snel neer en bijten dan vrijwel onmiddellijk, wat meestal goed te voelen is. Naast deze korte pijnlijke ervaring is er ook het gevaar van bacteriële infecties die meestal goed te behandelen zijn met antibiotica. Dazen steken dus niet, omdat ze geen angel hebben.

Steekvliegen zijn snel (25km/h) en achtervolgen hun prooi hardnekkig, soms wel een kilometer lang. Na een beet kunnen steekvliegen niet snel wegvliegen, zodat men hen met een welgemikte klap kan doodslaan; dan heeft men de beet echter al te pakken, die meestal tot een fikse jeukbult leidt. De snuit van de daas bestaat uit een tal van mesjes, waardoor de huid, bij een beet, als het ware wordt opengesneden. Door dit mechanisme is de daas, in tegenstelling tot een steekmug, in staat om ook door sommige dunne kledingstukken heen te bijten. Aan kledingstukken moet men in dit geval denken aan T-shirts, dunne broeken en dunne sokken. Alleen de vrouwtjesdazen bijten, om voldoende energie te verkrijgen om hun eieren te kunnen leggen. Met name vee kan zeer veel hinder van dazen hebben. Ze komen vooral voor op iets vochtige plaatsen die naast zon ook wat schaduw bieden. De larven ontwikkelen zich in water, modder, moeras, of rottende plantendelen. Ze leven vaak van andere insecten. Er zijn meestal 8 of 9 larvestadia, met een diapauze in de winter. In vrijwel alle geslachten (behalve een paar primitieve die vooral in de tropen voorkomen) voeden de volwassen vrouwtjes zich met bloed; de mannetjes bijna altijd met nectar of plantensap.

Bestrijding

De overlast van dazen kan bestreden worden door bedekkende kleding van voldoende dikte, waardoor ze niet meer kunnen bijten. Op bloed beluste vrouwtjesdazen komen af op geuren, warmte en beweging om prooien te vinden. Dazen kunnen hun prooi moeilijker vinden als gebruik wordt gemaakt van sprays of smeersels met een geurbarricade. Een zogenaamde dazenval lokt de dazen naar een val waar ze niet meer uit kunnen komen waarna ze sterven. De val zelf is te vergelijken met een wespenval, maar een dazenval bestaat daarnaast uit een grote, vrijhangende plastic bol met daarboven een omgekeerd trechtervormig net. De bol is vergelijkbaar met een skippy-bal maar zwart van kleur zodat de bol warmer is dan de omgeving. Doordat de bol vrijhangt beweegt deze een beetje, waardoor het achterwerk van een paard wordt geïmiteerd. De dazen zoeken op de bol tevergeefs naar bloed en als ze opvliegen komen ze in het net terecht en uiteindelijk in de val. De insecten moeten regelmatig worden afgevangen. Doordat het instrument specifiek voor de daas ontwikkeld is, heeft de val weinig bijvangst.